Fotografije sa Vršiča

Photos from Vršič Erjavčeva koča na Vršču 2401_27

Fotografije sa Vršiča

Fotografije sa Vršiča

Fotografije sa prevoja Vršič

Oduševljeni smo kada gost, planinar koji je ujedno i fotograf, svrati u našu Erjavčevu planinarsku kuću i obraduje nas svojim fotografijama okolice Kranjske Gore , Vršiča i Erjavčevog doma. Ovoga puta, Zlatko Jaklin je svratio i rado dao slike za objavljivanje, propraćene riječima: “Ljepotu ne treba kriti. Samo ih objavite.

Sada kroz njegove oči možemo da posmatramo zimu na Vršiču.

Enjoy!

Istorija prevoja Vršič

Vezu između Kranjske Gore i Trente vjerovatno su znali stari narodi koji su živjeli u našim krajevima. Prvi posjetioci prijevoja vjerovatno su bili lovci, a za njima pastiri. To je dovelo do stvaranja prvih staza preko prijevoja, tada zvanog Kranjsko Sedlo. U srednjem vijeku ljudi su se naselili u Trenti.

Život u ovoj veoma zabačenoj dolini bio je izuzetno surov, a najbliži put civilizaciji vodio je preko prevoja Vršič do tadašnjeg Borovškog sela (današnja Kranjska Gora). U zamjenu za sir, vunu i kože, ljudi su dobijali osnovne stvari za svoj opstanak. U 16. vijeku u Trenti se razvila obrada željeza, što je dovelo do krčenja šuma. To se nastavilo sve do 18. vijeka, nakon čega je Trenta ponovo utihnula. Janez Vajkard Valvasor spomenuo je planine iznad Kranjske Gore u svojoj knjizi “Slava vojvodstva Kranjske”, opisujući put preko Kranjskog Sedla.

U 19. veku, izolovani pastiri su uglavnom koristili prolaz, koji su povremeno posećivali naučnici poput lekara Belsazara Hakea. On je opisao livnice, geološku građu stijena i alpsku floru, objavljujući ih u “Plantae Alpinae Carniolicae” (1782). Područje su posjetile i značajne ličnosti poput Engleza Humphryja Davyja, francuskog botaničara Alberta Bois de Chesnea, te planinara dr Julija Kugyja i dr Henrika Tume. Kako su posete planinama porasle u drugoj polovini devetnaestog veka, lokalno stanovništvo je počelo da zarađuje za život jer su planinski vodiči i trgovina drvom takođe cvetali.

Kroz istoriju je prevoj dobijao različita imena: Jezerca, Kranjski vrh, Mojstrovka prevoj, Apenverein. Godine 1901. na prijevoju je podignuta prva koliba Vosshutte, danas poznata kao Erjavčeva koča. Jedanaest godina kasnije, usledila je Slovenska koliba, danas poznata kao Tičarjev dom, nazvana po lekaru i planinaru dr Josipu Tičaru.

Iako je Prvi svjetski rat još bio u budućnosti, Austrijanci su prepoznali značaj ovog dijela Slovenije. Oko Vršiča su 1907. organizirane vojne vježbe, a prisustvovao je i sam nadvojvoda Franc Ferdinand. Različiti rodovi vojske prešli su prevoj tokom vežbi, što je dovelo do izgradnje hitnog puta i nekoliko mostova i postavljanja trase budućeg puta.

Photos from Vršič Erjavčeva koča na Vršču

Fotografije sa prevoja Vršič u zimu 2024. kod Kranjske Gore

Foto: Zlatko Jaklin

Smještaj u planinarskom domu

Izleti i planinarenje na mapi

Izleti i planinarenje na mapi

Slovenia (ba) Placeholder
Slovenia (ba)

Vaša sljedeća destinacija u sloveniji?

Erjavceva mountain hut at Vrsic pass in summer

Planinarski dom Erjavčeva radi cijele godine. Rezervišite svoj boravak i provedite neko vrijeme u prirodnom raju Triglavskog nacionalnog parka (UNESCO) u blizini Kranjske Gore na planinskom prijevoju Vršič u srcu Triglavskog nacionalnog parka.

Rezervišite svoj boravak
Send this to a friend